9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

उत्पादन

  • Relong बूस्टर पम्प स्टेशन

    Relong बूस्टर पम्प स्टेशन

    बूस्टर पम्प स्टेशनहरूले ड्रेजर (ट्रेलिङ सक्शन हपर ड्रेजर र कटर सक्शन ड्रेजरहरू) सँग मिलेर यी ड्रेजरहरूको डिस्चार्ज पम्पिङ प्रणालीलाई थप शक्ति प्रदान गर्दछ।